Chuột Logitech Gaming

G102

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Giá 2nd : 250.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 2 Tháng

#HP

G102 White

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Giá 2nd : 270.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 2 Tháng

#HP

G102 Gen 2

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Giá 2nd : 300.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 6 Tháng


+ Giá New : 360.000 VND

+ Bảo Hành New : 12 Tháng

Cũ & New

#PK - #VTTD

G102 Mod Switch

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Mod Switch : 20M , 50M, Slient

+ Giá Mod : 300.000 - 450.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 3 Tháng

#VTTD

G302

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : Vừa

+ Giá 2nd : 400.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 6 Tháng

#PK

G Pro Wired

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Giá 2nd : 480.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 3 Tháng

#DT

G402

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : Vừa

+ Giá 2nd : 450.000 - 480.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 1 - 3 Tháng

#VC - #TN

G403

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 530.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP

G403 Hero

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 600.000 - 630.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 - 2 Tháng


+ Giá New : 930.000 VND

+ Bảo Hành New : 24 Tháng

Cũ & New

#VC - #HP - #PK

G502 Spectrum

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 530.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

#VC

G502 Hero

+ Loại Chuột : Có Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 680.000 - 780.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 2 - 6 Tháng

#HP - #PK

G304

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Giá 2nd : 550.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 2 Tháng

#HP

G603

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 950.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 6 Tháng

#PK

G703

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 900.000 - 950.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 3 - 2 Tháng

#TN - #HP

G703 Hero

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 1.050.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 6 Tháng

+ Giá New : 1.590.000VND

+ Bảo Hành New : 24 Tháng

Cũ & New

#PK

G903

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 1.290.000 - 1.390.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP

G903 Hero

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 1.950.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

+ Giá New : 2.790.000 VND

+ Bảo Hành New : 24 Tháng

Cũ & New

#PK

G Pro Wireless

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : To

+ Giá New : 2.590.000 VND

+ Bảo Hành New : 24 Tháng

New

#PK

Chuột Logitech Văn Phòng

M510

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Giá 2nd : 350.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 3 Tháng

#DT

M590

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : Nhỏ

+ Giá 2nd : 380.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 6 Tháng

#PK

MX Anywhere 2s

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : Vừa

+ Giá 2nd : 890.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 6 Tháng

#PK

MX Master 2s

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : To

+ Giá 2nd : 950.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP

MX Anywhere 3

+ Loại Chuột : Không Dây

+ Form Tay : Vừa

+ Giá New : 1.630.000 VND

+ Bảo Hành New : 24 Tháng

New

#PK

Bàn Phím Logitech

G610

+ Loại Phím : Có Dây

+ Switch : Blue

+ Giá 2nd : 1.090.000 - 1.190.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 - 1 Tháng

#HP - #VC

G613

+ Loại Phím : Không Dây

+ Switch : Romer-G

+ Giá 2nd : 1.190.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP - #VC

G Pro

+ Loại Phím: Có Dây

+ Switch: Romer-G

+ Giá 2nd: 990.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 2 Tháng

#HP

G Pro X

+ Loại Phím : Có Dây

+ Switch : GX Blue

+ Giá 2nd: 1.750.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 6 Tháng

#PK

G413

+ Loại Phím : Có Dây

+ Switch : Romer-G

+ Giá 2nd : 790.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP

G512

+ Loại Phím : Có Dây

+ Switch : Romer-G

+ Giá 2nd : 990.000 - 1.090.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP

G512 GX

+ Loại Phím : Có Dây

+ Switch : GX Blue

+ Giá 2nd : 1.190.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP

Bàn Phím Keychron

Keychron K1

+ Loại Phím : Không Dây

+ Switch : Blue

+ Bản Nhôm : 2.090.000 VND

+ Bảo Hành New : 12 Tháng

New

#PK

Keychron K8

+ Loại Phím : Không Dây

+ Switch : Brown

+ Bản Nhựa : 1.790.000 VND

+ Bảo Hành New: 12 Tháng

New

#PK

Keychron K2

+ Loại Phím : Không Dây

+ Switch : Blue - Brown - Red

+ Bản Nhựa : 1.790.000 VND

+ Bảo Hành New : 12 Tháng

New

#PK

Keychron K4

+ Loại Phím : Không Dây

+ Switch : Brown

+ Bản Nhựa : 1.850.000 VND

+ Bảo Hành New : 12 Tháng

New

#PK

Tai Nghe Logitech

G433

+ Loại Tai Nghe : Có Dây

+ Giá 2nd : 1.100.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

#VC

G533

+ Loại Tai Nghe : Không Dây

+ Giá 2nd : 1.750.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 1 Tháng

#TV

G633

+ Loại Tai Nghe : Có Dây

+ Giá 2nd : 1.190.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 1 Tháng

#TV

G633s

+ Loại Tai Nghe : Có Dây

+ Giá 2nd : 1.490.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 2 Tháng

#HP

G933

+ Loại Tai Nghe : Không Dây

+ Giá 2nd : 1.750.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 1 Tháng

#VC

G933s

+ Loại Tai Nghe : Không Dây

+ Giá 2nd : 2.190.000 VND

+ Bảo Hành 2nd : 1 Tháng

#TV

G Pro

+ Loại Tai Nghe : Có Dây

+ Giá 2nd : 1.190.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

#VC

G Pro Gen 2

+ Loại Tai Nghe : Có Dây

+ Giá 2nd : 1.390.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

+ Giá New : 1.650.000 VND

+ Bảo Hành New : 12 Tháng

Cũ & New

#VC

Tai Nghe SteelSeries Arctis

Arctis 1

+ Loại Tai Nghe : Không Dây

+ Giá 2nd : 1.790.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

#TV

Arctis 3

+ Loại Tai Nghe : Không Dây

+ Giá 2nd Không PK : 1.650.000 VND

+ Giá 2nd Full PK : 1.800.000 VND

+ Giá 2nd Full Box : 1.850.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

#TV

Arctis 5

+ Loại Tai Nghe : Có Dây

+ Giá 2nd : 1.750.000 - 1.850.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

#TV

Arctis 7

+ Loại Tai Nghe : Không Dây

+ Giá 2nd : 1.990.000 - 2.450.000 VND

+ Bảo Hành 2nd: 1 Tháng

#TV

Dịch Vụ Sửa Chữa - Thay Thế

Thay Switch Chuột

+ Giá : 125.000 - 250.000 VND

+ Giá trên đã bao gồm công thay. Liên hệ để trao đổi về switch thay.

Thay Con Lăn Chuột

+ Giá : 125.000 - 250.000 VND

+ Giá trên đã bao gồm công thay. Liên hệ để trao đổi về loại cuộn chuột.

Phụ Kiện Logitech

Dây Cáp Chuột / Phím

+ Giá : 150.000 VND

+ Dây cáp sạc cho các dòng chuột và bàn phím Logitech

Đầu Thu Chuột

+ Giá : 250.000 VND

+ Đầu thu kết nối các dòng chuột : G403, G703, G900, G903, GPRO, G502, ...

Tạ G502

+ Giá : 90.000 VND

+ Tạ dùng cho G502, G502 Hero

+ 5 mảnh, mỗi mảnh 3.6g

Tạ Tròn

+ Giá : 60.000 VND

+ Tạ dùng cho G403, G403 Hero, G703, G703 Hero, G900, G903, G903 Hero, G Pro, G Pro Wirless, ...

+ 1 tạ 10g

Keycap RomerG

+ Giá : Liên Hệ

+ Keycap RomerG thay thế cho các phím : GPRO, G512, G413, G613

Ốp Tai Nghe

+ Giá : 100.000 VND - 150.000 VND

+ Ốp thay thế cho G633, G633s, G933, G933s

+ Có 2 loại Vải/Da

Box Đựng Chuột

+ Giá : 80.000 VND - 180.000 VND

+ Box bảo vệ các loại chuột

+ Có nhiều kích thước từ nhỏ đến lớn và một số loại riêng cho Chuột Logitech

Box Đựng Tai Nghe

+ Giá : 150.000 VND

+ Box bảo vệ các loại tai nghe

+ Đựng vừa hầu hết các loại tai nghe

Liên Hệ Mua Hàng

Thanh Toán

● Thông Tin Thanh Toán

• BANKING :

Vietcombank

0461000636243

VO TIEN THUAN


• MOMO :

0398637036

VO TIEN THUAN

● Lưu Ý Thanh Toán

• Khách hàng cọc/chuyển khoản vui lòng ghi chú : Tên Khách/Tên FB + Tên Hàng

Cửa Hàng

● Địa Chỉ Cửa Hàng

*LƯU Ý : Một số mặt hàng có ở cửa hàng này có thể không có ở cửa hàng khác, vui lòng liên hệ trước khi đến mua trực tiếp.


• Cửa Hàng tại Hưng Yên :

- Thôn Du Mĩ, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi, Hưng Yên


• Cửa Hàng tại HCM :

- 1/9F Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- 38C Trần Thị Điệu, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

- 397 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM

- 157 Đường 8, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM

- 506/4 Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Giao Hàng

● Phí Vận Chuyển

• Đơn hàng COD đều phải thanh toán phí ship trước khi chốt đơn. Khách hàng có thể thanh toán phí ship qua Bank, Momo hoặc thẻ điện thoại.

• Đối với những đơn hàng giá trị cao đều phải cọc thêm 10% - 20% tổng giá trị đơn hàng.

• Khách hàng có thể cọc tuỳ ý những phần tiền bị lẻ của đơn hàng để thuận tiện hơn trong việc nhận hàng bằng tiền mặt.

• Đơn hàng chuyển khoản sẽ được hỗ trợ một phần phí ship hoặc không tuỳ vào giá trị món hàng, đơn vị giao hàng và thời điểm mua hàng.

● Đơn Vị Vận Chuyển

• Đơn hàng trên toàn quốc được giao bằng các đơn vị vận chuyển : GHTK, GHN, ViettelPost, J&T, Ninjavan, ...

• Đơn hàng nội thành TPHCM được giao bằng GHTK hoặc các gói của Grab & Ahamove theo yêu cầu của khách.

• Đơn hàng giao Grab và Ahamove không được miễn phí vận chuyển kể cả đơn chuyển khoản.

● Thời Gian Giao Hàng

• Thời gian giao hàng từ 2 giờ (Grab, Ahamove) đến 5 ngày (Các đơn vị vận chuyển khác) hoặc có thể lâu hơn tuỳ vào khoảng cách hoặc các vấn đề phát sinh (thời gian chuẩn bị hàng, vệ sinh sản phẩm trước khi giao, giao hàng nhầm lẫn, dịch bệnh, thiên tai, các vấn đề không mong muốn, ...)

● Đồng Kiểm Hàng Hoá

• Các đơn hàng đều được đồng kiểm hàng trước khi nhận, được phép test thử sản phẩm đối với những sản phẩm đã qua sử dụng, những sản phẩm còn seal chỉ được kiểm tra hình thức bên ngoài.

Bảo Hành

● Bảo Hành Sản Phẩm

• Sản phẩm điện tử đã qua sử dụng (kể cả new) không thể tránh khỏi những hỏng hóc vật lí tự nhiên, mong khách hãy thông cảm cho shop vì đôi khi test chưa kĩ.

• Một số lỗi xảy ra do xung đột phần mềm, firmware hoặc driver ở máy khách chưa cập nhật nên khi có vấn đề xảy ra vui lòng liên hệ với shop để giải quyết.

• Khi sản phẩm xác nhận là lỗi, khách vui lòng gửi lại sản phẩm về shop để kiểm tra và đổi sản phẩm khác, phí vận chuyển bên shop sẽ chịu toàn bộ.

• Sau khi nhận hàng, trong vòng 7 ngày sẽ được bảo hành 1 đổi 1, sau 7 ngày bảo hành sửa chữa

• Trong vòng 3 ngày , muốn đổi sang sản phẩm khác hoặc muốn trả lại hàng, khách có thể liên hệ trao đổi với một số sản phẩm có thể đổi qua, khách phải chịu phí thay đổi, phí khấu trừ (20% món hàng) và phí vận chuyển trả hàng.

• Hàng được bảo hành khi nhận lại không đúng với sản phẩm đã giao từ shop, bị tráo hoặc thiếu linh kiện, phụ kiện sẽ được hoàn trả lại.

• Thời gian bảo hành 7 ngày kể từ ngày nhận được hàng, có thể lâu hơn vài ngày nếu chưa có đủ hàng thay thế.

• Hàng bị lỗi , hỏng hóc trong quá trình sử dụng do các tác động : tự ý sửa chữa, rách mất tem, bị vào nước, gỉ sét, đập phá sẽ không được bảo hành. Các sản phẩm này mặc dù shop không bảo hành nhưng vẫn hỗ trợ sửa chữa tuỳ vào mức độ hư hại.

● Thời Hạn Bảo Hành

• Các sản phẩm đã qua sử dụng có thời hạn bảo hành từ 1 - 6 tháng từ ngày nhận.

• Các sản phẩm mới nguyên seal có thời hạn bảo hành từ 12 - 24 tháng từ ngày nhận.

• Các sản phẩm mới nguyên seal xách tay có thời hạn bảo hành 1 tháng từ ngày nhận.

• Một số sản phẩm đặc biệt hoặc phụ kiện bảo hành trong 7 ngày từ ngày nhận.

● Kiểm Tra Thời Hạn Bảo Hành

• Khách hàng có thể kiểm tra thời hạn bảo hành tại phần biệt danh của Messenger chính mình trong đoạn chat với shop.

• Một số khách hàng mua hàng trực tiếp vui lòng cung cấp thông tin qua Messenger của shop để ghi nhận ngày bảo hành.